fbpx

Transparencia

Memòries

Codis

Codi europeu de bona conducta

per a la concessió de micro-crèdits

Oportunitas ha rebut la certificació de l’acompliment del Codi de conducta per a la provisió de microcrèdits de la UE (European Code of Conduct for Microcredit Provisió). El codi és un instrument per garantir estàndards de qualitat en el sector europeu de microfinances. És un instrument voluntari, desenvolupat per donar resposta a la necessitat de tenir un conjunt unificat d’estàndards i pràctiques ètiques i rigoroses per al sector en benefici de professionals, clients, finançadors, inversors, reguladors i organitzacions associades. A la data, Oportunitas és l’única entitat espanyola de microfinances que ha obtingut aquesta certificació, sumant-se al grup de 31 microfinanceres europees que l’han rebut en els últims 3 anys.