fbpx

Impacte social

Aquestes dades presentades son les resultants de la avaluació a emprenedors de Oportunitas  després de dos anys (Moment 2) de haver-se concedit el micro-crèdit. En el moment de la concessió es va realitzar una avaluació inicial o línia base (Moment 0) a cadascun dels emprenedors per a tindre una referencia de comparació.