fbpx

Impacte social

Ingressos vendes anuals

“Mitjana dels ingressos per venda dels negocis microfinançats”

Ocupació

“Llocs de treball creats per la concessió del microcrèdit”

Actius del negoci

“Valor mitjà dels actius dels nostres emprenedors”

Salari mensual

“Salari mitjà dels emprenedors que han rebut el microcrèdit”

Satisfacció laboral

“Nivell de satisfacció laboral dels nostres emprenedors”

Inclusió social

“Nivell d’inclusió social percebuda per tenir el seu propi negoci”

Ingresos por venta

“Promedio de los ingresos por venta de los emprendedores”

96.794€

Empleo

“Puestos de trabajo creados por la concesión del microcrédito”

1,72 %

Activos del negocio

“Valor promedio de los activos de nuestros emprendedores”

27.780€

“Salario promedio del trabajo en los proyectos de los emprendedores”

857€

Satisfacción laboral

“Emprendedores satisfechos con su situación laboral”

72%

Inclusión social

“Emprendedores satisfechos con su situación laboral”

95%