fbpx

Impacte social

Seguint la promesa de no deixar ningú enrere, els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) són la primera gran iniciativa global per transformar el món en un lloc millor. Aquesta iniciativa es va realitzar pel principal organisme multilateral, l’ONU.
Es tracta de 17 objectius, distribuits en 169 metes per poder-les aconseguir al 2030.

Tothom és necessari per assolir aquests objectius ambiciosos. Es necessita del compromís de tots, creativitat, coneixement, tecnologia i dels recursos financers de tota la societat per aconseguir els ODS en cada context.

Així, des de la Fundació Oportunitas ens hem compromès a través de la nostra missió donant suport als següents objectius:

Mètriques alineades als ODS

Persones incloses financerament

64

 

persones

Dones que realitzen una activitat productiva

28

 

dones

 

Dones que reben formació

 

34

 

dones

Persones amb accés a la formació

55

 

persones

crecimiento_cat

Augment d’ingressos per vendes als negocis (2 anys)

 

65%

Augment del benefici net dels negocis (2 anys)

 

102,6%

Augment de la taxa d’ocupació per negoci

 

90,3%

Descens de la desocupació informal

 

-40,5%

Augment d’emprenedors que reben un salari pel seu negoci

 

59,5%

Augment del salari mitjà rebut pel negoci

(de 829€ a 1.156€ en dos anys)

 

+39,4%

Aquestes dades presentades son les resultants de la avaluació a emprenedors de Oportunitas  després de dos anys (Moment 2) de haver-se concedit el micro-crèdit. En el moment de la concessió es va realitzar una avaluació inicial o línia base (Moment 0) a cadascun dels emprenedors per a tindre una referencia de comparació.