fbpx

Avaluació final

L’analista de risc d’Oportunitas, avalua la sol·licitud de crèdit i l’informe del gestor personal.

A més, l’analista de risc revisa amb detall els següents temes:

1.
SITUACIÓ
PERSONAL

2.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVIDAD DE
L’EMPRESA, MERCAT I COMPETÈNCIA

3.
JUSTIFICACIÓ DE
NECESSITAT DE
FINANÇAMENT

4.
DOCUMENTACIÓ REFERENT AL CONTRACTE DE LLOGUER, ACORDS COMERCIALS, PRÉSTECS AMB ALTRES ENTITATS, ETC.

5.
ADEQUACIÓ DEL
PRESUPOST
NECESSARI

6.
SITUACIÓ FINANCERA ACTUAL
(INCLÒS DEUTES)